Färger för digitaltryck

Digitaltryck kan använda sig av dekorfärger i Pantonesystemet (PMS) eller fyrfärg i CMYK eller RGB. Ställ in dina program för att använda sig av färgrymden ISO Coated FOGRA39L för CMYK och sRGB IEC61966-2.1 för RGB.

När du använder dekorfärger väljer du dessa ur PANTONE solid uncoated eller PANTONE solid coated beroende på papperstyp.

Obs: PANTONE Black blir inte svart i digitaltryck, byt ut mot t.ex. helsvart CMYK (0,0,0,100).