Produkter och tjänster

Trycksaker

Produktion i relieftryck, digitalt och traditionellt offsettryck.

  • Visitkort
  • Korrespondenskort
  • Korrespondensblock
  • Konferensblock
  • Kuvert

Beställningssystem för visitkort

För att kunna erbjuda snabbare och säkrare produktion till rätt pris har vi utvecklat ett eget unikt koncept:

Med beställningssystem avser vi att användaren/beställaren genom webläsaren i sin dator, ansluten till företagets Intranät eller till Internet, lämnar både beställning och manus och direkt korrekturläser och godkänner det färdiga kortet. 

Ekonomiska fördelar

Decentraliserat beställningsförfarande - inköpsfunktion belastas inte med rutinbeställningar till ringa värde.

Ingen fysisk hantering av beställningar, manus och korrektur.

Skalbart mot elektronisk fakturering.

Praktiska fördelar

Snabbare hantering - när beställaren lämnat uppgifterna är de omedelbart tillgängliga för tryckning.

Säkrare hantering - beställaren korrekturläser sitt kort på skärmen, inga sättnings- eller korrekturfel hos tryckeriet.

Inga beställningar utan korrekt faktureringsinformation (attest resultatställe etc)

Systemkrav

Användare/beställare har tillgång till Internet eller kan länkas till vår server från företagets Intranät.

Underleverantör

Som underleverantör till dig står vi till tjänst med kunskap om papper, färger och trycktekniker. Tryck och leverans sker vid behov under ditt företags namn. Vi hjälper dig med utvärdering av en potentiell kunds grafiska material och stöttar med prisberäkning.